Kaarina on historiallisesti uudessa tilanteessa: uusia kouluja on suunniteltava ja rakennettava useampi samaan aikaa. Suuri muutos on myös muutoinkin odotettavissa, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnalle.

Koulutuksesta tulee ylivoimaisesti suurin ja merkittävin kunnan palvelualue. Siksi on tärkeää ennakoida tulevaisuutta ja pitää edelleen siitä kiinni, että Kaarina on tunnettu kehittyvistä kouluista, mitkä oppimisympäristöiltään ovat ajanmukaisia, kauniita, osa lähiyhteisöään ja innostavia elinikäiseen oppimiseen.

Uusia kouluja rakennettaessa ja isoja peruskorjauksia tehtäessä on oppilaiden, koulun henkilökunnan, vanhempien, sidosryhmien ja kuntalaisten osallistaminen jo suunnitteluvaiheessa tarpeen.

Oppilasideoinnilla, mielikuvitusta kiehtovilla oppilaiden ajatuksilla lisätään kiinnittymistä kouluun, kehitetään tulevaisuusajattelua ja opitaan yhteiskunnallista vaikuttamista. Koska uusi koulu on aina myös mahdollisuus koulun kehittämiseen ja kehittymiseen, on viisasta osallistaa henkilökunta ja lasten vanhemmat.

Työpajat, suunnitteluillat, seminaarit ja tiimit voivat olla työkaluina. Mikään ei estä myöskään vierailuja lähikuntien kouluihin ja näin opin sekä ideoiden hakua. Tärkeintä on lisätä motivaatiota, kehittymisen tukemista ja luoda mahdollisuuksia.

Yhdessä mietitty, yhdessä ajateltu luo ja lisää yhteisöllisyyttä: oman kodin, koulun ja asuinympäristön arvostusta. Se saa ihmiset löytämään paikkansa ja tuntemaan itsensä osaksi ympäröivää elämää. Hyvinvointi lisääntyy ja iloisuus tarttuu.

Merkittävä osa prosessia on alusta alkaen kouluhankkeen jäntevä, selkeä ja vastuutettu tiedotus. Silloin ei sovi unohtaa hankkeen omaa kotisivua, Facebookia ja muita koulun kanavia. Hyvä tapa on myös nettikamerojen asentaminen välittämään rakennustyön etenemistä reaaliajassa.

Jos uuden koulun elämää rakennetaan yhdessä, se heijastuu monin tavoin koulun tulevaan toimintaan ja kiinnittää koulun ympäröivään yhteisöönsä. Avoin, osallistava ja osallistumista tukeva ilmapiiri, hyväksyntä ja vuoropuhelu ovat merkittäviä ennaltaehkäiseviä toimia, joilla lisätään suvaitsevuutta ja vähennetään syrjäytymistä.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että kaupunginhallitus

1. edistää ja tukee osallistavaa koulusuunnittelua;
2. edellyttää kaikissa isoissa koulukorjauksissa ja uudisrakentamisissa osallisuussuunnitelmaa, minkä sisältöajatuksia on esitelty edellä.
3. tuo valtuuston tietoon osallisuussuunnitelmat.

Kaarinan kaupunginvaltuusto 23.4.2018
Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite