Valtuustoaloite 12.11.2018

Vihreä valtuustoryhmä , Kaarinan kaupunginvaltuusto

Kaarinassa on viimeisten vuosikymmenien aikana noussut aina ajoittain esiin oikein korkean rakennuksen rakentaminen – useimmiten sijaintipaikkana on esillä ollut kaupungin keskusta.

Keskustelu ei ole johtanut ehdotuksiin eikä toimenpiteisiin. Asiaa ei ole otettu vakavasti eikä siksi ole selvitetty, onko Kaarinassa alueita, joissa korkea rakentaminen voisi olla mahdollista.

Monissa Suomen suurimpia kaupunkeja on jo rakennettu, suunnitteilla tai tekeillä korkeaa rakentamista. Mistään erikoisuudesta tai edelläkäynnistä ei siten ole kyse.

Maakunnissa ja kasvukeskuksissa vireillä yli kymmenen korkean rakentamisen hanketta

Turku on tehnyt vuonna 2017 korkean rakentamisen selvityksen, mikä on perusteellinen ja monipuolinen.

http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_korkean_rakentamisen_selvitys_id_74071.pdf?fbclid=IwAR11KOLoTN6nXCQkmb-Rid7AnkudKRK7LPpXMCBStwfxlQY3uqGcmZ3YLFA

Korkean rakentamisen suunnittelussa on monia reunatekijöitä, jotka on otettava huomioon. Rakentamisen on sovelluttava ympäristöönsä ja alueen historialliseen viitekehykseen. Palvelujen tulee olla lähellä ja sijainnin joukkoliikenneyhteyksien vieressä.

Korkea rakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta ja monipuolistaa asuntotarjontaa. Se edistää kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia mm. yhteisöllisyyttä ja jakamistaloutta.

Rakennettaessa yli kahdeksankerroksisia taloja alkavat rakennuskustannukset nousta useista syistä. Siksi on selvää, ettei korkea rakentaminen toteudu laajemmin ja tuskin kovin korkeina rakennuksina. Kaarinassa on kuitenkin vielä rakentamattomia alueita ja uudisrakentamiskohteita, joissa saattaisi olla mahdollisuuksia korkeaan rakentamiseen.

Korkea rakentaminen hallitsee kaupunkikuvaa. Sen onkin liityttävä luontevasti ympäristöönsä. Asuminen tarjoaa mahtavat maisemat – jopa merelle asti. Yrityksille kuten kaupungillekin tulee mielikuvaetuja. Niinpä korkea rakentaminen imee ympärilleen investointeja, kun sijainti on liikenteellisesti sijainniltaan hyvä.

Selvityksen on tärkeä tuoda esiin ne sijaintipaikat, joissa korkeaa rakentamista voisi olla, jos sellaisia löytyy. Tärkeää on arvioida edut ja haitat, mitä korkeasta rakentamisesta seuraisi.

Tämä valtuustoaloite ei ota kantaa korkeaan rakentamiseen eikä sen soveltumiseen Kaarinaan. Johtopäätösten aika on, kun selvitys on laadittu.