Valtuustoaloite 10.12.2018

Vihreä valtuustoryhmä , Kaarinan kaupunginvaltuusto

Kaarinatietä liikennöi Liikenneviraston vuoden 2017 tilaston mukaan 14500-11300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne määrät ovat suurempia kuin esimerkiksi Kaarinan keskusta lävitse kulkevalla 110 -tiellä tai Saaristotiellä. Erityisesti Paraisilta liikennöivät rekat aiheuttavat merkittävää ääntä jurnuttaessa liikennevaloista ylös mäkiä.

Liikenne kulkee aivan asutuksen keskellä joka aiheuttaa kaarinalaisille asukkaille selkeää asumishaittaa. Kaupunki on myös kaavoittanut vuosien varrella uusia asuinalueita tien tuntumaan. Melusuojaus on toteutettu vain joihinkin kohtiin, mutta ei kuitenkaan kaikille tien varren asuinalueiden kohdille.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että kaupunki ryhtyy laatimaan suunnitelmaa liikennemelun torjumiseksi Kaarinatien varrelle sekä vuosittaista toteutusohjelmaa tälle suunnitelmalle