Valtuustoaloite 9.12.2019

Kaarinan kaupunginvaltuusto, Kaarinan vihreä valtuustoryhmä

 

Hovirinnan koulun purku on suoritettu. Rakentamisen urakkakilpailutus on alkamassa. Piha- ja ympäristösuunnittelu on käynnissä.

 

Hovirinnan koulutalo ympäristöineen ja toimintoineen vaikuttaa merkittävästi ja keskeisesti koko Hovirinnan asuntoalueen yleisilmeeseen, viihtyisyyteen, houkuttelevuuteen ja palveluihin.  Toimiva ja hyvin suunniteltu kokonaisuus lisää myös hyvinvointia.

 

Koulutaloa suunniteltiin ensin 500 oppilaalle. Nyt sen viereen on tulossa pitkäaikainen väistötila, johon ensin sijoittuu kerrallaan pari sataa oppilasta ja myöhemmin yhtä paljon päiväkoti-ikäisiä lapsia.

 

Suunnittelun tässä vaiheessa näyttää siltä, että piha- ja kenttäalueet jäävät riittämättömiksi kaavailulle oppilasmäärälle. Koulukampusta ympäröivät kaikilta suunnilta joko ajotiet tai kevyenliikenteen väylät. Siksi on välttämätöntä, että kaikki mahdollinen tila käytetään lasten oppimisen, luovuuden, luonnonläheisyyden ja liikunnallisten elintapojen mahdollistamiseen.

 

Koulutalon vanha ja käyttökelpoinen urheilukenttä on jätetty nyt väistötilojen alle. Kentän käyttöönottaminen ei maksa juuri mitään, kun väistötilat eivät enää ole tarpeen. Toinen kenttä tarvitaan näin ison lapsimäärän takia pitkäaikaisen väistötilan lähelle. Sen lisäksi erilaisia kuntoilu-, kiipeily-, leikki- ja pelialueita on oltava riittävästi.

 

Koko kampuksen liikenne on suunniteltu ohjattavaksi isolle parkkipaikalle Hovineidonkujan kautta. Herää kysymys eikö liikenne tulisi ohjata suoraan Hovirinnantieltä parkkipaikalle. Vähintään tarvitaan Hovirinnantien varteen levennys oppilaiden jättämistä ja noutamista varten.

 

Iso parkkipaikka keskelle asuntoaluetta on ruma ja viihtyisyyttä vähentävä. Vain lokeroimalla, laatoituksin ja runsain istutuksin siitä saadaan parempi. Parkkipaikalle on toteutettava myös sähköautojen latauspisteitä.

 

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että kaupunginhallitus

  • varmistaa Hovirinnan koulutalon alueen kokonaisvaltaisen suunnittelun.
  • huolehtii siitä, että suunnittelussa ja toteuttamisessa lähtökohta on oppimiseen innostamisen, liikunnallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen.
  • asettaa koko kampusalueen tavoitteeksi myös kauneus- ja viihtyvyysarvot.
  • korostaa suunnittelussa ja toteutuksessa asuntoalueen erityistarpeita ja –olosuhteita.