Valtuustoaloite 9.12.2019

Kaarinan kaupunginvaltuusto, Kaarinan Vihreiden valtuustoryhmä

 

Rauhalinnan rakentuvan asuntoalueen läpi ja arvokkaan lehdon kupeessa virtaa luonnon uomassa Ladjapuro. Se mutkittelee koko matkallaan vaihtelevin meanderein luoden kauniin, salaperäisen ja hienon luonnonympäristön.

 

Puro luo koko matkallaan omanlaisensa virtaavan veden elinympäristön. Puron kunnostamista suunniteltaessa ovat luonnon monimuotoisuus, luonnonmukaisuus ja kulttuurihistorialliset tekijät tärkeitä.

 

Puron alajuoksulla ulkoilupolku ylittää puron erikoisen sillan yli. Puroon on sijoitettu iso betoninen rengas ja kaksi erillistä muovista muoviputkea, joista toinen on meren puolelta murenemassa. Rakenne on uskomaton ja sekava. Se myös estää kaloja nousemasta ylävirtaan.

 

Lehdon reunan tuntumassa on ison tammen katveessa vanhan 1800-luvulta olevan kivisillan jäänne, josta jäljellä on kivirakenne kummankin puolin puroa. Sillan kansikivet on poistettu. Vesi virtaa sillan keskiosan läpi vanhaa uomaa.  Jäljellä oleva siltajäänne on suojelun arvoinen kohde.

 

Aivan pellon reunassa on vanha 1950-luvulla rakennettu kynnyspato. Sen avulla on saatu aikaan pitkähkö lampi, jonka vettä käytettiin aikanaan peltojen kasteluun. Padolta yläjuoksulle päin on puro lammen jälkeen rehevöitymisen seurauksena täysin ruovikoitunut, jolloin mm. pohjapatoja rakentamalla ja ruovikko poistamalla parannetaan tilannetta.

 

Puro on putkitettu ikävästi 1780-luvulla rakennetun hienon kivisillan jälkeen Kaarinatien kyljessä ison tammen kohdalla, missä sijaitsi 1300-luvulta alkaen Ladjakosken kylä. Kuninkaantie kulkee tuon sillan yli ja kylän sivuitse.

 

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin, jotta Ladjapuron

  • kunnostussuunnitelma tehdään koko puron matkalle ja sen tavoitteiksi otetaan luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, luonnonkauneuden ja purouoman säilyttäminen.
  • kulttuurihistorialliset kohteet säilytetään ja tarvittaessa ennallistetaan.
  • virkistyskäyttöä ohjataan siten, etteivät luonnonarvot heikkene ja kärsi.
  • alajuoksun ulkoilupolun silta uusitaan siten, että sillan alta pääsevät kalat nousemaan ylävirtaan.