Kevyt liikenne risteää kolmessa paikassa Kaarinassa ajotien kanssa vaarallisesti.

MATTELMÄENKATU

Hovirinnan rannasta alkaa hyvin suosittu ja kiitettävästi kunnossa pidetty ulkoilupolku. Se sivuaa Parkinmäen luonnonsuojelualuetta ja ylittää Mattelmäenkadun ja Evertinkadun pahasti juuri risteyksen kohdalla.

Kyseisen paikan tekee erityisen vaaralliseksi se, että idästä päin tultaessa on Mattelmäenkadun varressa omakoti aitoineen peittämässä katunäkymää.

ELONAUKEANKATU

Katu yhtyy suoraan Kartanontiehen. Elonaukeankadulla ei ole kevyen liikenteen väylää. Jalankulkijat ja pyöräilijät kulkevat ajotiellä. Kartanontien yli ei ole merkitty suojatietä.

Risteyksen ja tienylityksen liikenneturvattomuutta lisää se, että Kartanontiellä alhaisesta nopeusrajoituksesta huolimatta ajetaan ylinopeutta.

VAAKUNATIE

Koriston kerrostalojen länsipuolella on kapeaa puutonta nurmialuetta halkova pohjois-eteläsuunnassa kulkeva kevyen liikenteen väylä. Se yhtyy eteläosaltaan Vaakunatiehen.

Vaakunatielle ei ole merkitty suojatietä, vaikka kyseinen paljon käytössä oleva tien ylityskohta on paljon käytössä. Liikenneturvattomuutta lisäävät jälleen nopeudet ja varsinkin lännen suunnasta laskeva mäki ylityspaikkaan.

Vihreä valtuustoryhmä esittää kaupunginhallitukselle, jotta se ryhtyy tarvittaviin toimiin liikenneturvallisuuden parantamiseksi mainituissa kohteissa.