Valtuustoaloite 3.2.2020
Kaarinan kaupunki on kaavoittanut uusia tontteja Kultanummelle. Uusilta tonteilta kulku kevyenliikenteenväylille ei ole sujuvaa. Uuden alueen molemmilta puolilta on toteuttamatta lyhyet pätkät tietä, joiden kautta alikulkutunneleihin ja Kaarinantien vieritse kulkevalle kevyen liikenteen väylälle pääsisi sujuvasti. Kulkuyhteydet on
piirretty kyllä kaavaan ja ne sijaitsevat kaupungin maa-alueella, mutta toteutus puuttuu. Päiväkoti, Auranlaakson koulu ja kaupat sijaitsevat toisella puolen Kaarinan
tietä.

Toinen kehittämiskohde on kävely- ja pyöräilyväylän toteuttaminen maastoon Ilmattarenkadun ja Ansakadun välillä. Väylä on mahdollista toteuttaa kevyesti päällystämättömänä, hyödyntäen vanhaa tienpohjaa ja alueen tasaista kalliota. Reitti on esitetty voimassaolevassa kaavassa ja se sijaitsee Kaarinan kaupungin omistamalla maa-alueella. Koska Kaarinantien länsipuolelta puuttuu kevyenliikenteenväylä, tämä reitti korvaa tätä puutetta ja helpottaa pääsyä alueelta alikulkutunneleille.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin Kävely ja pyöräreittien kehittämiseksi Kultanummella.