Valtuustoaloite:

Kalttassuontien korjaaminen ja kevyenliikenteen kulun parantaminen alueella

Kaarinan kaupunginvaltuusto on 31.8.2020 päättänyt kokouksen §40 Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus lausunnossaan priorisoida “Kaarinantien parantamista kehittämisselvityksessä esitetyin toimenpitein”.

Kyseisessä kehittämisselvityksessä yhtenä toimenpiteenä esitetään tieliittymien sulkemista Littoisissa Kalttassuon alueella. Sillä perusteella, että liikenne Kaarinatiellä sujuvoituu.

Selvitystyössä on jäänyt selvittämättä ja huomioimatta tämän sulkemistoimenpiteen vaikutukset muuhun ympäristöön sen turvallisuuteen kuin Kaarinan tiehen.

Usean liittymän sulkeminen johtaa liikenneturvallisuuden heikentymiseen Kalttassuontiellä josta suunnitelmassa esitetään tehtävän varsin laajan asuinalueen kokoojaväylä.

Huonokuntoista 50-luvun tietämillä perustuttua kapeaa Kalttassuontietä käyttää autoliikenteen kanssa alueen koululaiset, jotka kulkevat Kotimäen ylä- ja alakouluun tai Varissuon kouluun.

Kalttassuontie toimii myös suosittuna pyöräilyväylänä jota suunnitelmat ei sellaisena tunnista. Tien profiili on huomattavasti tasaisempi kuin Kaarinantien pyöräilyväylä, jossa on suuret korkeuserot. Kalttassuontietä käyttääkin työmatkapyöräilijöitä Kultanummelta saakka. Työmatkaajat suuntaavat joko Varissuon lävitse Kupittaalle Turkuun tai Kaarinan keskustan suuntaan Rataharjunkadun kautta.

Keytliikenne ja autoliikenne pakotetaan nyt kapealle pitkälle huonokuntoiselle tielle. Tämä heikentää liikenneturvallisuutta Kaarinatien ulkopuolella. Tämä ei pitäisi olla tavoiteltava asia.

Kaarinan kaupungin tulee nyt ryhtyä toimiin Kalttassuontien korjaamiseksi ja sen liikenneturvallisuuden parantamiselle, niin että ne ovat toteutettu ennen Kaarinatien kehittämistoimenpiteessä esitettyjä liittymien sulkemisia.